top of page
TYPOLOGY OF MEMORIES
Video Installation
2015
9 channel video, 4’ 45’’ each, no sound
In the " Typology of Memories" video, Kızıltunç made a a visual typological of memories as an archeologist sorts of the artifacts. Visuals which belong to the memories of anonymous people had classified, catagorised and sorted with in a lyric rythym. Typology of Memories is also a researched based video art project dealing with the intersection between social history and individual memory; moving image and cinema. For the project, 8 and super 8 mm films being collected from from second hand shops and fleemarkets of European cities like Vienna, Berlin, Köln, Munich, Milano, Amsterdam, Barselona, Riga, Budapest, Thessaloniki and Istanbul. Since now the achive had reached up to 100 hours of digital footage which are converted from 2000 rolls of films from 100 families. As we understood from the written texts from the rolls, these footage are belong to the period between 1968-1982 from the mid class families of Europe and also Turkey.
In the " Typology of Memories" the videos have been assembled, to create a new status by Kiziltunc to made a a visual typological of memories as an archeologist sorts of the artifacts.Visuals which belong to the memories of anonymous people had classified, catagorised and sorted with in a lyric rythym. Showing memories in sequences of catagorised moments, the aim is also to take one final look at a period through the lens of personal memory and to fill our gaps of memory. The videos which has both documentary and narrative characteristics, try to chase the traces of the reflections of personal stories to relook to the period and to recreate a voice from the whispers of history.
Using found footage material, Typology of Memories" offers us a moment of observation and contemplation, examining the term of ‘’sequence’’ in a conceptual dimension and draws attention to a state of detachment from the premise of time and memory. Future and Past , being reorganised as a new design and becomes a visual sculpture made from the light o the screen. And the images which seems different from each other, stands together to construct the grammar of a catastrophic text, the viewer meets with oneself in between the threshold of the darkness and luminous.
The "Typology of Memories" trying to deal with the relationship of time and space to conceptualize movement and the construction of movement-image whose visual roots are embedded in the proto-cinema era and the first experiments of Muybridge and questioning of the particular and the plural image.
ANILAR TİPOLOJİSİ
 
Benjamin hafızanın işleyişini arkeolojiye benzetmişti. Arkeolojik bir yüzey araştırması yapar gibi başkalarına ait anıların arasında gezinirken, tarihin doğal olanla içiçe geçtiği çağrıştırıcı ortamda, açılmayı, tasnif edilerek anlamlandırılmayı bekleyen olgular, hafızamızın dehlizlerindeki yaşanmışlıkları ve onların zaman bazlı kayıtlarına benzer. Birbirinden kopuk gibi görünen imgeler, kıyametimsi bir metnin gramerini oluşturan görüntüler olarak yanyana gelirken, düşünen bir ekran olarak izleyici karanlık ve aydınlık arasındaki o alacakaranlık alanda kendi kendisi ile buluşur. Gelecek ile geçmiş, göz için tasarlanan bir şekilde yeniden organize olur ve zaman, mekanik, yaşamsal ve evrensel olarak ayrışarak ekrana hapsolmuş, dokunamadığımız, maddesi ışık olan bir heykele dönüşür.
 
Mekanik yeniden üretim çağında sanat ve kültür endüstrisi üzerine yazılan metinler bellek ile zamansallıktan hep beslenmişlerdir. Ancak tekniğin  olanakları günümüzde elektronik medya aracılığıyla bellek sorununu daha da girift bir hale getirmiş gibidir. Bellek ve hatırlama artık başka biçimler kazanmıştır. Yüksek teknolojinin yol açtığı bir bellek yitimi bu sorunu daha da belirginleştirir. Kendine ortak bir geçmiş yaratma arzusunun bir uzantısı olarak ortaya çıkan ve Benjamin’in hafızanın işleyişine benzettiği arkeoloji disiplini ise bugünün kültürünü geçmişin ardıl kültürü olarak kavrayan tutuma hizmet eder. “Anılar Tipolojisi” videosunda bir arkeoloğun buluntu nesnelerini tasniflediği gibi geçmiş anılara ait görüntüler sınıflandırılmış, katogorilendirilmiş ve tipolojik bir görsel bellek tasnifi yapılmaya çalışılmıştır.
bottom of page