ZAR / PELLICLE
2019
Diasec print from photogrammetric space render /
120 cm x 165 cm, 1/ 5 + 1 AP, 2019
ZAR / PELLICLE
 

Volkan Kızıltunç "Zar" projesinin ilk bölümü olan “İnferno”’da Anadolu coğrafyasının ve tarihinin doğal bir parçası olan ve şu an Konya, Manisa ve Karaman illerinin sınırları içerisinde yeralan volkanik arazilerde çalıştı. Projenin ikinci bölümü olan Beyaz Kaleler’de ise Burdur çevresinde yeralan Mermer ocaklarını çalıştı. İnsansız hava aracı ve fotogrammetri teknolojisi kullanılarak fotoğrafları havadan çekilen bu ocak ve tepelerin topografik modelleri bilgisayar ortamında yeniden oluşturuldu. Dijital ortamda üretilen bu topografya uzaylarının ters-yüz edilmesinden oluşan bu yeni topografya görüntüleri ise aslında varolmayan bir yüzey görüntüsü sunuyor. Yeryüzünün doğru temsilleri gibi gözüken bu görseller bize nesnel manzara fotoğrafı kavramı ve gerçeklik ilişkisini sorgulatma amacındalar. Ama aynı zamanda bilgisayar uzayı içerisinde oluşturulmuş bir simulasyon gerçekliğinin yeniden üretimleri olan bu topografya görüntüleri, bize yerin altından yer yüzeyine bakarmış gibi olanaksız bir bakış açısı sunarak olmayan bir evrendeki olmayan gezegenler gibi gerçek uzayda asılı duruyorlar.