PETIT PAQUETTE
Limited Edition Photobook
2018
 
188 Pages, 16 cm x 25.5 cm, Munken Lynx Paper, 120gr, hand binded, original hand epoxy-resin made cover with 8mm films inside. Edition of 8.
Gaps of Memory Projesinin bir parçası olarak üretilmiş olan bu kitap maketi tamamı Türkiye'den bulunmuş 8mm ve super 8mm filmlerin dijital hale getirilerek elde edilen videoların fotoğraf karelerine dönüştürülmesi sonucunda üretilmiştir. Makaraların üzerlerinde yazılı bilgilerden anlaşıldığı üzere yoğunlukla 1960-1985 yılları arasında çekilmiş olan görüntüler Türkiye’de ekonomik, politik ve toplumsal açıdan birçok kırılmanın yaşandığı bir döneme işaret ederken kişisel anılar perspektifinden bakarak toplumsal tarih ve kişisel bellek arasındaki yarıktan beslenmekte ve hızla değişen ekonomik ve sosyal sınıflar üzerinden yarı belgesel, yarı kurgusal bir anlatı ortaya koymaya çalışmaktadır. Hareketli görüntülerin kitapta yeralacağı sayfalar için seçimin yapılması ise sanatçı tarafından filmleri izlerken kendine en doğru bulduğu anı seçmesi ile bir nevi fotoğraftaki "karar anı" fenomenine gönderme yapmakta ve durağan görüntü ve hareketli görüntü arasındaki gerilime işaret etmektedir.
 
Türkiye'de 8 mm ve super 8mm kameraların kişisel anıları kaydetmek için kullanıldığı bu dönemde film yıkama laboratuvarları bulunmadığından filmlerin büyük çoğunluğu önce Almanya'ya yollanmaktaydı. Yıkanmış ve film projeksiyon makinesine takılmak üzere makaraya yerleştirilmiş filmler ise laboratuvarlar tarafından postacılık terminojojisinde "Petit Paquette" diye anılan posta paketleri ile Türkiye'ye geri yollanmakta ve filmerin sahipleri Almanya'dan posta ile anılarının gelmesini beklemekteydi. Sanatçının Gaps of Memory Projesinin sonunda çıkarmayı planladığı kitabın maketinin ismi de bu sebeple "Petit Paquette"tir.