GAPS OF MEMORY

To play, press and hold the enter key. To stop, release the enter key.

press to zoom
press to zoom
This is a researched based video art Project of Volkan Kızıltunç. Dealing with the intersection between social history and individual memory. For the project, 8 and super 8 mm films being bought from fleemarkets of İstanbul, Vienna, Berlin, Köln, Munich, Milano, Amsterdam, Barselona, Riga, Budapest and Thessaloniki, from second hand shops and also from internet sources. Till now the achive had reached up to 100 hours of digital footage which are converted from 2000 rolls of films from 100 families. As we understood from the written texts from the rolls, these footage are belong to the period between 1960-1985 from the mid class families of Europe and also Turkey. 
 
As an art project looking to the close history of Turkey and Europe, its feeding its concept from the rift between the social history and personal memory. The memory triology consisting of three videos, THE LOOK, GAPS OF MEMORY – ISTANBUL, TYPOLOGY OF MEMORIES and a limited edition photobook, PETIT PAQUETTE. The videos which has both documentary and narrative characteristics, try to chase the traces of the reflections of personal stories to relook to the period and to recreate a voice from the whispers of history.
PETIT PAQUETTE
Limited Edition Photobook
2018
 
188 Pages, 16 cm x 25.5 cm, Munken Lynx Paper, 120gr, hand binded, original hand epoxy-resin made cover with 8mm films inside. Edition of 8.
Gaps of Memory Projesinin bir parçası olarak üretilmiş olan bu kitap maketi tamamı Türkiye'den bulunmuş 8mm ve super 8mm filmlerin dijital hale getirilerek elde edilen videoların fotoğraf karelerine dönüştürülmesi sonucunda üretilmiştir. Makaraların üzerlerinde yazılı bilgilerden anlaşıldığı üzere yoğunlukla 1960-1985 yılları arasında çekilmiş olan görüntüler Türkiye’de ekonomik, politik ve toplumsal açıdan birçok kırılmanın yaşandığı bir döneme işaret ederken kişisel anılar perspektifinden bakarak toplumsal tarih ve kişisel bellek arasındaki yarıktan beslenmekte ve hızla değişen ekonomik ve sosyal sınıflar üzerinden yarı belgesel, yarı kurgusal bir anlatı ortaya koymaya çalışmaktadır. Hareketli görüntülerin kitapta yeralacağı sayfalar için seçimin yapılması ise sanatçı tarafından filmleri izlerken kendine en doğru bulduğu anı seçmesi ile bir nevi fotoğraftaki "karar anı" fenomenine gönderme yapmakta ve durağan görüntü ve hareketli görüntü arasındaki gerilime işaret etmektedir.
 
Türkiye'de 8 mm ve super 8mm kameraların kişisel anıları kaydetmek için kullanıldığı bu dönemde film yıkama laboratuvarları bulunmadığından filmlerin büyük çoğunluğu önce Almanya'ya yollanmaktaydı. Yıkanmış ve film projeksiyon makinesine takılmak üzere makaraya yerleştirilmiş filmler ise laboratuvarlar tarafından postacılık terminojojisinde "Petit Paquette" diye anılan posta paketleri ile Türkiye'ye geri yollanmakta ve filmerin sahipleri Almanya'dan posta ile anılarının gelmesini beklemekteydi. Sanatçının Gaps of Memory Projesinin sonunda çıkarmayı planladığı kitabın maketinin ismi de bu sebeple "Petit Paquette"tir.